Kõrtsumoorid

Kõrtsumoor on üks selline moor, kelle kohustuseks on tõsta tooste ning kõneleda kõrtsu auks, moori auks, sööma auks ja jooma auks ning kõige häälduse ja vooruse auks. Ka on vajalik tal hoida silmal, et kõigil jooke jätkuks ning peekrid kunagi tühjaks ei saaks, kuid samas ka silma hoida, et keegi väsimusse ei vajuks või liialt ülemeelikuks ei muutuks.
Kui nüüd igavusehõngu tunda tuleb, siis kõrtsmik mõne õpetliku. või lausa naljaloo peaks rääkima, et uut arutlusainet anda või siis muusikutel mõne laulu mägida paluma, et koos siis lauluots üles võtta
Kõnelemise ja toostide ütlemise vahepeal on kõrtsmikul luba maitseda kõike kõrtsus pakutavat söögikraami nõnda, et tema slmnäo järel selgeste näha peab olema, mis nendest roogadest eriti heaste süüa sünnib.